TEKNIK

Från koncept till produktion är plastgjutningstillverkning din lösning för plastgjutna delar. Vårt team har kunskap, erfarenhet och avancerad industriutrustning för att möta de stränga kraven i komplexa gjutningsprogram. </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Med totalt engagemang för deras affärspartners framgång, Chapman Maker fokuserar på att ge oöverträffade konkurrensfördelar för varje formningsprogram. Chapman Maker erbjuder kostnadseffektiva lösningar med beprövad kvalitet och leverans i tid inom alla branscher.

Plastgjutningsexpertis

Kompletterande expertis inklusive

• Horisontell och vertikal plastinsprutning

• Gjutning för saminsprutning

• Renrumsgjutning (ISO klass 8)

• Utbytbara skär gjutning

• Sätt in gjutning

• Överformning

• LSR & gummi gjutning

• Automatiska arbetsceller och robotik

• Smådelgjutning

• Stor delformning

• Familjformning

• Montering i formen

• Design för tillverkning av Lights Out-verksamhet

• Omvandlingar av metall till plast

• Formunderhåll och reparationer

• Pad utskrift värmeöverföringsetiketter

• Het stämpling

• Del som ansluter sig till lösningsmedelsbindning, ultraljudssvetsning, värmestavning

• Kontraktstillverkning / färdiga produkter

• Mekaniska och elektromekaniska monteringar och testning