Historia

2008

CNC-bearbetning

Forminsats bearbetning med 3 folk

2010

Exportera plastformtillverkning

Skapa ett exportformteam med 30 folk

2015

FoU-avdelning

Ställ in ett FoU-team med 5 designers

IN 2018

Ställ in Singapore-kontor

Ställ in ett serviceteam med 6 folk

IN 2020

Vi är alltid på väg

FoU-team med 10 designers, tillverkande med 80 folk