Materialutvärdering

Val av rätt material är avgörande för den fullständiga tillverkningen av plastgjutningsprodukter. Applikationsspecifika krav driver alltid behovet av speciella egenskaper som kemisk beständighet, draghållfasthet, slaghållfasthet eller duktilitet. Vi har erfarenhet och kunskap att rekommendera lämpliga material för dina applikationsbehov och krav, oavsett tjocklek, hårdhet, elasticitet och friktionens effektivitet. Vårt teknikteam kan analysera och utvärdera de mekaniska egenskaperna, kemikalieresistensen och kostnaderna för de material som krävs.

Högtemperatur termoplaster

Ultem

Flytande kristallpolymerer (LCP)

Polyfenylensulfider (PPS)

Polysulfon (PSU)

Polyeter keton (PEEK)

Högpresterande termoplaster

Polyuretan (PU)

Polybutylentereftalat (PBT)

Polyvinyliden difluorid (PVDF)

ABS / PC-blandningar

Polykarbonat (PC)

Akryl (PMMA)

Nylon (PA)

Acetaler (POM)

Termoplastiska elastomerer (TPE)

Kommersiella termoplaster

Polypropylen (PP)

Polyeten (PE)

Polystyren (PS)

Polyvinylklorid (PVC)

Högdensitetspolyeten (HDPE)