INSÄTTA MÖTNING OCH ÖVERMÖTNING

Insatsgjutning är en process där termoplastharts formas runt en annan komponent. Ofta används metallkomponenter såsom gängade insatser eller fästanordningar vid insatsgjutning, men andra komponenter kan användas som; plast, keramik och andra material. Det finns många fördelar med insatsformning som inkluderar; minskning av arbetskraftskostnader, minskning av delvikten, förbättringar av kvalitet, produktfunktionalitet och förbättringar är den övergripande komponentstrukturen. Insatsgjutning är också mer kostnadseffektivt och effektiva lösningar för en komplex montering.

I likhet med insatsformning innefattar övergjutningsprocessen att termoplastharts formas över eller runt ett annat material för att bilda en fast komponent. Överformning optimerar produktionsprocessen för komponenter med komplexa konstruktioner, överbelastade enheter, detaljerade kosmetiska aspekter och förbättrar bindningen mellan de två hartserna.