INSLAGSSJUTNING OCH ÖVERGJUTNING

Insatsgjutning är en process där termoplastiskt harts formas runt en annan komponent.Ofta används metallkomponenter såsom gängade insatser eller fästelement vid insatsgjutning, men andra komponenter kan också användas, som plast, keramik och andra material.Det finns många fördelar med insatsgjutning, inklusive minskning av arbetskostnader, minskning av delvikt, förbättringar i kvalitet, produktfunktionalitet och förbättringar i den övergripande komponentstrukturen.Dessutom är insatsgjutning mer kostnadseffektiv och en effektiv lösning för en komplex montering.

I likhet med insatsgjutning innebär övergjutningsprocessen termoplastiskt harts som gjuts över eller runt ett annat material för att bilda en fast komponent.Overmolding optimerar tillverkningsprocessen av komponenter med komplexa konstruktioner, överbelastade sammansättningar och detaljerade kosmetiska aspekter eftersom det förbättrar bindningen mellan de två hartserna.