INJEKTIONSPRODUKTION

Injektionsverkstad:

Specialiserat på gjutningsprocesser för tekniska material, med erfarenhet av 2K & 3K injektion, övergjutning och gasassistentgjutning utom standard formsprutning.

Vi har 16 injektionsmaskiner från 60 ton till 500 ton. Formkapacitetens produktionskapacitet håller på att utvidgas för att möta fler kundbeställningskrav nu.

Vi tillhandahåller icke-standardiserat och anpassat plast 2K & 3K injektionstillbehör förenar och styrsystem för att möta många formar för specialdelar, denna typ av injektionsenhet kommer att läggas till på den allmänna gjutningsmaskinen eller 2K & 3K-formen.